Κανόνες Διαμονής

  • Δεν επιτρέπονται κατοικίδια.
  • Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται μέσα στη βίλα.
  • Οι επισκέπτες πρέπει να χρησιμοποιούν τασάκια όταν καπνίζουν σε εξωτερικούς χώρους και σε καμία περίπτωση να μην πετούν τσιγάρα στον κήπο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
  • Δεν επιτρέπεται η αλλαγή της ρύθμισης ή της διακόσμησης αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης επίπλων (σε εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους).
  • Οι πετσέτες και τα λευκά είδη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται αλλού εκτός από τη βίλα
  • Δεν επιτρέπονται γυάλινα σκεύη στο χώρο της πισίνας.
  • Σας παρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς της πισίνας
  • Οι Επισκέπτες είναι/(οι) υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά ή για την αφαίρεση/καταστροφή αντικειμένων μέσα, πάνω και γύρω από τη βίλα. Ο ιδιοκτήτης της βίλας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιοδήποτε ατύχημα ή τραυματισμό που προκλήθηκε σε οποιονδήποτε ή σε όλους τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο κατάλυμα σε καμία περίπτωση.
  • Σε περίπτωση ζημιάς, ελαττώματος ή προβλήματος στη βίλα, οι επισκέπτες πρέπει να ενημερώσουν αμέσως τον ιδιοκτήτη της βίλας, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης. Σε περίπτωση υπαιτιότητας ή αμέλειας των επισκεπτών/ενοικιαστών, ο ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει την πιστωτική κάρτα των επισκεπτών με το ποσό της απώλειας ή ζημιάς που προέκυψε, ενώ πρόκειται για κατασκευαστικό/ κατασκευαστικό ελάττωμα ή/και δίκαιη φθορά , ο Ιδιοκτήτης θα καλύψει το κόστος.
  • Ο ιδιοκτήτης θα χρεώσει το ποσό των 300 € ως εγγύηση. Η προκαταβολή θα επιστραφεί κατά την αναχώρηση των επισκεπτών, αφού αξιολογηθούν και αφαιρεθούν τυχόν ποσά που οφείλονται λόγω ζημιών/απωλειών και/ή άλλα ποσά που οφείλονται από τον επισκέπτη.